Fotovoltaické elektrárny

  • revize výchozí i pravidelná
  • konzultace, poradenství v oblasti FVE a tepelných čerpadel
  • dohled nad prováděnými pracemi 
  • tvorba dokumentace pro povolení i skutečné provedení do 50 kWp celkového instalovaného výkonu
  • školení, přípravné kurzy

Vyhrazená elektrická zařízení do 1000 V

  • revize elektroinstalací objektů a rozvaděčů
  • revize systémů ochrany před bleskem a přepětím (bleskosvodů)
  • revize elektrospotřebičů a strojů
  • kontrola přetížení drátů a vadných spojů pomocí termokamery
  • školení včetně přezkoušení odborné způsobilosti (zákon č. 250/2021 Sb.)